24 NİSAN'DA MEMURLARIN İDARİ İZİN OLUP OLMADIĞI AÇIKLANMADI!
ADMiN

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan 2020 tarihi itibariyle 4 günlük sokağa çıkma genelgesi yayımladı. Genelgeye göre, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde görevli olanlar sokağa çıkma yasağı uygulamasından istisnadır. Dolaysıyla, memurların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.İçişleri Bakanlığı dün itibariyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesini yayımladı. Tıklayınız. Genelgeye göre 22 nisan gece saat 24:00'ten başlamak üzere 26 Nisan 2020 tarihi tarihi saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Genelgede, kamu hizmet kurumlarından hangilerinin açık olacağına ilişkin olarak şu talimat yer almaktadır:

"2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar
...d) Kamu ve özel sağlıkkurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),"

Genelgenin "3- İstisna Kapsamında Olan Kişiler" başlıklı bölümünde ise "a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar"ın istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Genelgede zorunlu kamu hizmetinin sürdürülmesi için gerekli olan kamu kurumlarının hangileri olduğu net bir şekilde belirtilmemiştir. Mevzuatımızda zorunlu olan ve olmayan şeklinde bir ayrım da bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 24 Nisan Cuma günü, kamu personelinin idari izinli sayılıp sayılmayacağı hususu netliğe kavuşturulamamıştır.

Devlet Personel Başkanlığı da kapatılmış olduğu için şuan bu sorunu çözebilecek bir kurum bulunmamaktadır. Genelge çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanlığında olduğu için ve şuan yetkili ve etkili bir kamu kurumu olmadığı için, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sorunla ilgilenmesi yerinde olacaktır.

 21 Nisan 2020, 16:43 
Sayfalar:  
1