ENGELLİ EMEKLİLİĞİ İÇİN İZLENECEK İŞLEM BASAMAKLARI
ADMiN

24 yıllık bir memur eğer engellilikten dolayı emekli olmak istiyorsa, ne yapmalı, nereye başvurmalıdır?SORU: 24 yıllık devlet memuruyum. Kronik rahatsızlıklarım dışında osas(ağır apne) teşhisi kondu. Engelli emeklilik için izleyeceğim işlem basamaklarını açıklayabilir misiniz. Net bilgilere ulaşamadın.Teşekkürler

CEVAP: 5434 e tabi Devlet memurunun malul veya engelli olarak emekli olmak istemesi halinde yapması/yapılması gerekenler?

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar tamamıyla 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi olurlar.

5434 sayılı Kanunda, malulen emeklilik şartları şöyledir;

- Göreve girmeden önce malul durumu söz konusu olmayacak.
- Sosyal Güvenlik Sağlık Kurulu memurun malul olduğuna karar verecek.
- Malul kararı verilmesi halinde aylık bağlanması için memurun en az 10 hizmet yılı olacak.
- Malulen emeklilikte yaş koşulu bulunmaz.

Malulen emekli olmak isteyen memurun ve Kurumunun yapacağı işlemler şöyle olmalıdır:

1- Memur tam teşekküllü bir hastaneye gidip sağlık durumu ile ilgili kesin son sağlık kurulu raporunu alması gerekir.
2- Sağlık Kurulu raporu alan memurun, bu raporunu Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna göndermesi gerekir.
3- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu memur için malul kararı vermesi halinde memurun görev yaptığı Kurum, bu karara uyarak memuru malulen emekliye sevk etmesi gerekir.
4- Memurun en az 10 hizmet yılı varsa malul olarak emekli aylığı bağlanır, emekli ikramiyesi ödenir.

Şayet memurun çalışırken meydana gelen böyle bir rahatsızlık durumunda malulen emeklilik değil de, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması istenmesi halinde, memurun hastanelerden alacağı kesin sağlık kurulu raporu yine Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu şayet memur için;

- Çalışma gücündeki kayıp oranının % 40-49 arasında olduğu kararı verildiğinde en az 5760 gün hizmetinin olması, % 50-59 arasında olduğu kararı verilmesi halinde de 5760 gün hizmetinin olması gerekir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

- Yapmanız gereken,
1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporu almanız gerekir.
2- Bu raporu Kurumunuza vermeniz gerekir.
3- Bundan sonra sizin yapacağınız bir işlem olmaz beklemeniz gerekir.
4- Kurumunuzca raporunuzun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu hakkınızda malul olduğunuza veya çalışma gücü kayıp oranının yukarıda belirtilen oranlar arasında olduğuna karar verirse, malulen emeklilik veya çalışma gücü kaybınızdan dolayı yaşlılık aylığı bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, hakkınızda olumsuz karar çıkması halinde 25 hizmet yılınızı ve emeklilik yaş grubunuzu beklemekten başka bir emeklilik durumunuz söz konusu olamayacağını belirtmek isteriz.

 14 Ekim 2019, 11:18 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: