KPSS İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI
ADMiN

Devlet Personel Başkanlığı tarafımdan yayımlanan KPSS istatistiklerine göre sınava giren aday sayısında geçtiğimiz yıl büyük düşüş yaşandı !Bilindiği üzere, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinde "KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. KPSS sonuçları, elektronik ortamda DPB'ye bildirilir ve adayların adreslerine posta ile gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir." ifadesi bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin "KPSS'nin Geçerlilik Süresi" başlıklı 11 inci maddesinde ise; "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

1- KPSS A grubu olarak nitelendirilen ve KPSS'den sonra kurumlarca yapılan yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü özel yarışma sınavında başarılı olanların atamasının yapıldığı ve belirli bir yetişme programının ardından yeterlik sınavına tabi olan müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik gibi mesleklere dair görevlere ilişkin,

2- KPSS B grubu olarak ifade ettiğimiz; Merkezi yerleştirme veya kurumsal yerleştirme sonucu kurumlarca atama yapılan VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Mühendis, Teknisyen, Şoför vb. kadrolara ilişkin,

3- Ayrıca, Öğretmenlik kadrolarına/pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin,

KPSS sınavları merkezi olarak ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Devlet Personel Başkanlığı tarafından geçmişe dönük yılları karşılaştırmaları olarak gösteren Kamu Personeli Seçme Sınavları ile istatistiki bilgiler yayımlandı.

Söz konusu istatistikler; Çift yıllarda B Grubu, A Grubu ve Öğretmenlik Kadroları İçin Yapılan KPSS'ye Giren Aday Sayıları, Tek Yıllarda Yalnızca A Grubu ve Öğretmenlik Kadroları İçin Yapılan KPSS'ye Giren Aday Sayıları, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro Sayıları, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro ve Pozisyonların Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro ve Pozisyonların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı olmak üzere beş başlıkta sunuldu.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen istatistiki bilgilerin incelenmesi sonucunda; bizim gözümüze çarpan hususlar ve bazı göstergelerde yaşanan önemli sayısal değişimlere dair sebeplerin neler olabileceğine dair tespitlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- 2004 yılından itibaren kademeli bir şekilde artış gösteren KPSS B grubu, A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için çift yıllarda yapılan sınava giren aday sayısı 2016 yılında ciddi bir artış göstererek 5 milyon 800 bin seviyelerine ulaşmıştır. Fakat, aynı sınava 2018 yılında giren aday sayısı çok ciddi bir düzeyde düşerek 2 milyon 948 bin olmuştur. Bunun en temel gerekçeleri, birçok kurumun artık merkezi alım yerine sözleşmeli personel alımına geçmesi, özellikle atama izinlerinde yaşanan çok ciddi düşüşler sebebiyle merkezi alıma ayrılan kadro sayısının düşmesi, ortaöğretimde ve ön lisans düzeyinde ayrılan kadro sayısının gün geçtikçe azalması (ortaöğretim 2 milyon 270 bin, ön lisans 530 bin 715 düzeyinde) olarak görünüyor.

İlave olarak sadece şansını denemek amacıyla sınava giren olarak nitelendirebileceğimiz adayların ÖSYM tarafından sınav ücretlerinde yapılan artıştan dolayı başvuru yapmaması da sınava giren aday sayısının yaklaşık 3 milyon düzeyinde düşmesinin bir sebebi olarak yorumlanabilir.

2- Tek yıllarda yalnızca A grubu ve öğretmenlik için 2017 yılında yapılan sınava giren aday sayısında ise geçmiş yıllara nazaran herhangi bir azalma olmamıştır. Giderek artan üniversite sayısı ve yaygınlaşan açıköğretim sistemi dolayısıyla mezun sayısındaki artışta paralel ve beraberinde atanamayan adayların oluşturduğu kümülatif birikim sonucu A grubu ve Öğretmenlik kadrolarına girenlerin sayısının kademeli bir şekilde arttığı görülmektedir.

3- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadro sayılarına ilişkin sayısal verilere bakıldığında ise, atama izinlerinde yaşanan düşüşün sonuçlarının göstergelere somut olarak yansıdığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi, farklı yazılarımızda 2014 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumlara tahsis edilen serbest memur atama izninin önemli ölçüde azaldığını gündeme getirmiştik. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, 2013 yılında merkezi yerleştirmede ilan edilen kadro sayısı 30 bin 261'den 2018 yılında 3 bin 201 seviyelerine kadar düşmüştür. Kamu tasarruf politikalarının gereği olarak atama izinlerindeki sancılı süreç arttıkça kadro sayılarında da negatif korelasyonun oluşması da kaçınılmaz bir son olarak devam edecektir.

4- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadroların öğrenim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise, 2018 yılındaki kadroların %61,26'sının lisans, %29,96'sının ön lisans, %8,78'nin ise ortaöğretim düzeyinde olduğu görülmektedir. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşları gün geçtikçe gelişen teknolojiye uyum açısından nitelikli personel istihdamına yönelip hizmet kalitesini artırmayı hedefleyerek personel ihtiyaçlarını lisans düzeyinde karşılamakta, dolayısıyla ortaöğretim düzeyinde alımların 2018 yılında çok az sayıya düştüğü görülmektedir.

5- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadroların hizmet sınıflarına göre durum değerlendirildiğinde, 2018 yılında kadroların %25,34'nün Genel İdari Hizmetler Sınıfı, %3,22'sinin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, %17,40'nın Teknik Hizmetler Sınıfı, %3,72'sinin Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, %0,56'sının Yardımcı Hizmetler Sınıfı, %49,77'si ise KİT pozisyonlarıdır. Sağlık sektöründe sözleşmeli alımların yaygınlaşması ile ciddi bir azalma gözlemlenirken yine Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alımında sözleşmeli personel statüsüne geçmesi sebebiyle Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde merkezi alım yapılmamıştır.

Yavuz Selim KAPLAN

A) ÇİFT YILLARDA B GRUBU, A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK KADROLARI İÇİN YAPILAN KPSS'YE GİREN ADAY SAYILARI

YILLAR

ORTAÖĞRETİM

ÖNLİSANS

LİSANS

TOPLAM

2004

1.092.479

246.434

392.846

1.731.759

2006

1.379.211

283.554

456.804

2.119.569

2008

1.483.767

373.922

550.690

2.408.379

2010

1.812.103

606.663

835.320

3.254.086

2012

1.877.684

695.175

931.307

3.504.166

2014

1.683.696

779.314

1.128.032

3.591.042

2016

3.294.958

1.280.111

1.231.479

5.806.548

2018

1.024.001

749.396

1.175.027

2.948.424

(Tablo:1)

B) TEK YILLARDA YALNIZCA A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK KADROLARI İÇİN YAPILAN KPSS'YE GİREN ADAY SAYILARI

YILLAR

ADAY SAYISI

2005

243.738

2007

299.734

2009

408.749

2011

412.984

2013

450.645

2015

603.447

2017

664.230

(Tablo:2)

C) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO SAYILARI

YILLAR

KADRO/POZİSYON SAYISI

2002

8.483

2003

7.805

2004

8.721

2005

12.105

2006

21.411

2007

23.494

2008

18.817

2009

16.503

2010

20.476

2011

25.299

2012

24.810

2013

30.261

2014

19.799

2015

15.372

2016

15.033

2017

4.739

2018

3.201

TOPLAM

276.329

(Tablo:3)

D) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARIN ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

YILLAR

ORTAÖĞRETİM

ÖN LİSANS

LİSANS

TOPLAM KONTENJAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

2012

3.515

14,17%

7.704

31,05%

13.591

54,78%

24.810

2013

4.519

14,93%

8.519

28,15%

17.223

56,91%

30.261

2014

3.443

17,39%

4.320

21,82%

12.036

60,79%

19.799

2015

2.180

14,18%

4.695

30,54%

8.497

55,28%

15.372

2016

2.109

14,03%

4.621

30,74%

8.303

55,23%

15.033

2017

440

9,28%

1.829

38,59%

2.470

52,12%

4.739

2018

281

8,78%

959

29,96%

1.961

61,26%

3.201

TOPLAM

16.487

14,56%

32.647

28,84%

64.081

56,60%

113.215

(Tablo:4)

E) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARIN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

YILLAR

GENEL İDARE HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YAR. SAĞ. HİZM

TEKNİK HİZMETLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM

HİZMETLERİ

AVUKATLIK HİZMETLERİ

YARDIMCI

HİZMETLER

KİT POZİSYONLARI

TOPLAM

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

KONTENJAN

ORAN

2012

8.087

32,60%

8.484

34,20%

4.236

17,07%

25

0,10%

551

2,22%

330

1,33%

3.097

12,48%

24.810

2013

10.931

36,12%

13.121

43,36%

3.737

12,35%

4

0,01%

391

1,29%

423

1,40%

1.654

5,47%

30.261

2014

1.862

9,40%

12.672

64,00%

1.867

9,43%

153

0,77%

155

0,78%

693

3,50%

2.397

12,11%

19.799

2015

2.245

14,60%

9.725

63,26%

1.324

8,61%

1

0,01%

124

0,81%

22

0,14%

1.931

12,56%

15.372

2016

2.619

17,42%

9.201

61,21%

1.290

8,58%

10

0,07%

227

1,51%

48

0,32%

1.638

10,90%

15.033

2017

1.692

35,70%

163

3,44%

728

15,36%

0

0,00%

96

2,03%

39

0,82%

2.021

42,65%

4.739

2018

811

25,34%

103

3,22%

557

17,40%

0

0,00%

119

3,72%

18

0,56%

1.593

49,77%

3.201

TOPLAM

28.247

24,95%

53.469

47,23%

13.739

12,14%

193

0,17%

1.663

1,47%

1.573

1,39%

14.331

12,66%

113.215 21 Mayıs 2019, 09:41 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: