2019/2 KPSS TERCİHLERİNDE ÇOK AZ KADRO YER ALABİLİR
ADMiN

Cumhurbaşkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamu kurumlarına ilave kadro izni verilmezse Temmuz Ayı KPSS yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro yer alacak !Bildiğiniz gibi, 01 Kasım 2018 tarihli haberimizde; 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yürürlüğe giren; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri gereğince her yıl merkezi bütçe kanununda yer almak kaydıyla TBMM'den geçen kamuya personel atama izni sayısını belirleme yetkisinin doğrudan Cumhurbaşkanına verildiğini izah etmiştik.

Bu bağlamda, 04 Şubat 2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için serbest memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayıları belirlendi. Söz konusu kararla, 1 sayılı listede yer alan kamu idarelerinin (yüksek yargı kuruluşları, bakanlıklar ve ilgili/bağlı kuruluşlar) serbest memur kadrolarına 416, 127 devlet üniversitesine ise 635 olmak üzere toplamda 1051 kadronun dağıtımı yapıldı.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2019 yılı KPSS takvimi belirlenerek 09 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre ilk KPSS yerleştirmeleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerleştirme taleplerinin en geç 24 Mayıs 2019 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Bakanlıklarda dahil olmak üzere, kurumlara ilk aşamada çok az sayıda verilen (en az 2, en fazla 10) atama izinleri genelde yıl içerisinde kurumlar arası naklen atama için ayrılmakta veya Şubat ayından sonra bugüne kadar gelen sürede acil personel ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Bu nedenle, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca serbest memur kadroları için Cumhurbaşkanlığı tarafından ilave atama izinleri kamu kurumlarına 24 Mayıs 2019 tarihinden önce dağıtılmaması halinde, ÖSYM tarafından yapılacak ilk yerleştirme döneminde çok az sayıda kadro tercih kılavuzunda yer alacaktır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından kurumların yıllık memur ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmeleri ve düzgün bir planlama yapabilmeleri açısından ikinci atama izni dağıtımının önümüzdeki günlerde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

 15 Mayıs 2019, 15:34 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: