BAKANLIĞA ATANAN AMA FERAGAT DİLEKÇESİ VEREN, DAHA SONRA DÖNEBİLİR Mİ?
ADMiN

Bir Bakanlıktaki memurluğa KPSS ile atanan, ancak daha sonra feragat dilekçesi veren aday, 657 sayılı Kanunda öngörülen 15 günlük süreyi geçirirse veya feragat dilekçesi üzerine atamanın iptali şeklinde bir onay alınırsa, feragat dilekçesi verdiği kuruma dönemez.SORU: Öncelikle iyi günler dilerim. Sorum şu ki 2017 de ... bakanlığı .. memurluğu ve bir genel müdürlükteki teknisyenliği kazandım. Yalnız ... Bakanlığına tüm belgelerimi gönderip sonrada feragat dilekçesi verdim. Sorum şu ki ben ... Bakanlığına tekrar gidebilir miyim? Bununla ilgili bir örnek varmıdır? Gitmem için ne yapmam lazım.

CEVAP: 657'de sayılı Kanunda işe başlamaya ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 63- Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir."

657 sayılı Kanun, ilk defa atanacak bir adaya, eğer aynı ildeyse ertesi gün, ikametgahının dışındaki başka bir il'e atanacaksa 15 gün içinde göreve başlamasını öngörmüştü.

Ayrıca kanun sadece belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler varsa 2 aylık bir süre daha öngörmüştür. Kanunda yazan "belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebeplere" ise genel olarak terör bölgesindeki durumlar, afet durumları girmektedir.

Başka bir kurumundaki işin kazanılması nedeniyle göreve başlanılmamasının ise zorlayıcı sebepler arasına girdiğini düşünmüyoruz.

Diğer taraftan, "belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler" olsa dahi bu en fazla 2 aydır.

Feragat hususuna gelecek olursak, bir kamu kurumuna dilekçe verip "tüm haklı saklı kalmak kaydıyla feragat ediyorum" demek daha sonra herhangi bir hak sağlamamaktadır. 657 sayılı Kanunun, tüm idari süreçleri tek belirlemiş olup, bu belirlenen hükümlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, feragat dilekçesi vermiş iseniz ve atamanızın yapılmaması yönünde bir onay alınmış ise yeniden eski görevinize dönüş hakkınız olmayacaktır.

 22 Mart 2019, 16:30 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: