BASİT? ? NİTELİK? ? ? SALT? ? ? ?
izmrrlabb
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Arkadaşlar basit çoğunluk nitelikli çoğunluk ve salt çoğunluğun tanımını yapabilecek olan bi arkadaşım war mı? ?
 11 Ağustos 2010, 22:43 
BartinLee
Salt çoğunluk :
1-Yarıdan 1 fazla olan çoğunluk.
2-Oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluk.

http://www.itusozluk.com/


Nitelikli çoğunluk:

Avrupa Birliği ' nde hukuki dayanağını Roma Antlaşması ' nın 148. Maddesinin 2. Paragrafının oluşturduğu, Avrupa Birliği Konseyi (ya da diğer adıyla Bakanlar Konseyi) tarafından bir kararın alınması için gereken oy sayısını ifade etmektedir. Avrupa Birliği ' nin son genişleme dalgasından önce nitelikli çoğunluğun oluşması için 87 oyun 62 ' si gerekmekteydi ki bu da yüzde 71 ' e tekabül etmekteydi. Avrupa Birliği ' nin genişlemesinden sonra Konsey ' deki oy ağırlıkları Nice Antlaşması ' nın bir eki olan Genişleme Hakkındaki Protokol ile tespit edilmiş olup, 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni sistemle, nitelikli çoğunluk 345 oyun 255 ' inin alınması yani yüzde 73, 9 ile ve AB ' ne üye devletlerin çoğunluğunun kararı desteklemesi olarak belirlenmiştir. Söz konusu durumda, bir üye devletin kararı kabul eden ve nitelikli çoğunluğu oluşturan devletlerin nüfuslarının toplamının AB nüfusunun yüzde 62 ' sini oluşturup oluşturmadığının kontrolünü talep etme hakkı da bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için:

http: //europa. Eu/abc/12lessons/lesson_4/index_en. Htm

http://www.itusozluk.com/


Basit Çoğunluk :

Basit çoğunluk kuralı (Simple majority rule) herhangi bir alternatifin uygulanmasından önce toplumdaki bireylerin toplam sayısının yarısından bir fazlasının bu alternatif konusunda aynı yönde görüş bildirmesini gerektirir (Mueller, 1976, 402) (Bu sayı, kollektif karar almadaki seçmen sayısı çift ise seçmen sayısının yarısından bir fazlası, tek sayı ise bir fazlasının yarısıdır. ) .

Nispi çoğunluk kuralında olduğu gibi basit çoğunluk kuralında da aynı dezavantaj söz konusudur. Seçmen sayısının çift olması durumunda seçmen sayısının yarısından bir eksiğinin, tek olması durumunda ise seçmen sayısının bir eksiğinin yarısı kadar seçmenin tercihleri kollektif tercihe yansımamaktadır. Ancak, basit çoğunluk kuralının uygulanmasının ve yönetiminin kolay olduğundan kollektif karar almayı kolaylaştırıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Kollektif kararın alınmasında uygulanacak oylama yönteminin basit çoğunluk olduğunu, oylamada iki adayın (A ve B) olduğunu ve A adayının toplam oyun %51 ' ini B adayının %49 ' unu aldığını kabul edelim Bu durumda seçimi A adayı kazanır. Seçmenlerin tercih yoğunluğu, yani seçmenlerin kendi adaylarının seçilmelerini isteme arzusu ve bu adaydan sağlamayı beklediği faydanın yüksekliği, her seçmen için aynı ise, basit çoğunluk kuralının yarattığı faydanın, neden olduğu maliyetten yüksek olacağı açıktır. Bu durumu Buchanan ve Tullock, verdikleri örnekte seçmenlerin tümünün kendi adaylarının seçilmeleri için 100 Dolar vermeye razı olması ile ifade etmektedir (Buchanan ve Tullock, 1967, 126-127) . Bu durumda seçimi kazanan adaya oy veren 51 kişinin faydası 5100 Dolar, seçimi kaybeden adaya oy veren 49 kişinin maliyeti olan 4900 Dolardan yüksek olacaktır. Basit çoğunluk kuralının uygulandığı bir oylamada faydalar, maliyetleri seçmen tercihlerinin eşit yoğunlukta olması varsayımı altında aşmaktadır. Ancak seçmen tercihleri her zaman aynı yoğunlukta olmaz. Azınlıkta kalan bireylerin kendi tercihlerine olan arzuları, seçimi kazanan adaylara oy veren seçmenlerin tercihlerinden daha yoğun olabilir.

Fayda ve maliyetler açısından basit çoğunluk yöntemi nispi çoğunluk yöntemine göre daha kabul edilebilir bir yöntemdir. Grup içinde anlaşması gereken birey sayısı daha fazla olduğundan azınlıkta kalan birey sayısı nispi çoğunluk yöntemine göre daha azdır . Faydalar açısından yaklaşırsak basit çoğunluk yöntemi nispi çoğunluk yöntemine göre daha fazla fayda yaratır. Ancak anlaşması gereken birey sayısı arttığından karar alma maliyetleri yükselir, buna karşın dışsal maliyetler düşer.

http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/kolektif8.htm
 12 Ağustos 2010, 02:59 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: