eKPSS - ÇALIŞMA SORULARI
Mobil sitemizdeki çalışma bölümünden memnun kalan üyelerimizin yoğun isteği üzerine masaüstü sitemizdeki çalışma bölümünü de mobildekine uyarladık ve birkaç yenilik yaptık. "Gözden geçirme" özelliği eskiden çözdüğünüz soruyu ve doğru cevabı gösterirken artık sizin işaretlediğiniz seçeneği de gösteriyor. Çözdüğünüz tüm soruları yeniden görmek yerine sadece yanlış çözdüklerinizi görmeyi seçebilirsiniz. Sadece ders/konu istatistikleri değil, arama ve etiket sınırlamalı çalışmalarınızın da istatistiklerini görebilirsiniz.

Eski çalışma bölümündeki verileriniz yeni bölüme uymadığı için eski çalışma verileriniz yenisine aktarılamadı. Ancak, binlerce soru çözmüş birinin verilerini atmak da emeğe saygısızlık olacağı için, eski çalışma bölümünden soru çözmeye devam etmek isteyen üyelerimiz buraya tıklayarak eski çalışma bölümünü görebilirler.

İlginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar dileriz.
Bu derste toplam 836 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Geometri
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma
Problem Çözme
Sayılarla İşlem Yapma
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
Diğer Matematik Soruları
Bu derste toplam 1.075 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Dil Bilgisi
Okuduğunu Anlama ve Anlatma
Sözcük Bilgisi
Diğer Türkçe Soruları
Bu derste toplam 2 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer GENEL YETENEK Soruları
Bu derste toplam 1.415 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bölgeler
Coğrafi Konum
Ekonomik Coğrafya
Fiziki Coğrafya
İklim ve Bitki Örtüsü
Nüfus ve Yerleşme
Diğer Coğrafya Soruları
Bu derste toplam 359 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Güncel Genel Kültür Soruları
Bu derste toplam 703 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Yurttaşlık Soruları
Bu derste toplam 265 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Eğitim Psikolojisi Soruları
Bu derste toplam 84 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Gelişim Psikolojisi Soruları
Bu derste toplam 236 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soruları
Bu derste toplam 82 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Ölçme Değerlendirme Soruları
Bu derste toplam 174 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Program Geliştirme Soruları
Bu derste toplam 50 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Rehberlik Soruları
Bu derste toplam 1.212 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer EĞİTİM BİLİMLERİ Soruları
Bu derste toplam 59 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Almanca Soruları
Bu derste toplam 60 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Fransızca Soruları
Bu derste toplam 158 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer İngilizce Soruları
Bu derste toplam 52 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Soruları
Bu derste toplam 703 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anayasa
Ceza Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk
Diğer Hukuk Soruları
Bu derste toplam 152 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer İktisat Soruları
Bu derste toplam 120 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer İşletme Soruları
Bu derste toplam 101 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Kamu Yönetimi Soruları
Bu derste toplam 228 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Maliye Soruları
Bu derste toplam 37 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Muhasebe Soruları
Bu derste toplam 52 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Uluslararası İlişkiler Soruları
Ara-Bul
Kelime:
Kategori:
Etiket:
Açık Uçlu Sorular
Adaptasyon
Ahlak
Ahlaki Özerklik Dönemi
Ait Olma İhtiyacı
Algı
Alışkanlık
Anal Dönem
Analitik Yaklaşım
Anısal Bellek
Animistik Düşünce
Animizm
Anket
Anlamsal Bellek
Anlamsal Çağrışım
Anlatım Yöntemleri
Aralıklı Pekiştirme
Araştırma
Aritmetik Ortalama
Audi
Ayırt Etme
Bağımlı Değişken
Bağımsızlığa Karşı Utanma Ve Şüphecilik
Bahane Bulma
Bastırma
Başarı Testleri
Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu
Batıl Davranış
Beceri
Bedensel Gelişim
Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk
Benlik Kavramı
Ben Merkezcilik
Benzerlik Yasası
Betimsel Yaklaşım
Beyin Fırtınası
Biçimlendirme
Bilinç
Bilişsel Gelişim
Bilişsel Giriş Davranışları
Bireyselleştirilmiş Öğretim
Birincil Pekiştireç
Bitişiklik
Büyüme
Ceza
Ceza Hukuku
Çoktan Seçmeli Testler
Davranış
Davranışçı Yaklaşım
Değerlendirme
Değişken
Demokratik Yaklaşım
Denence
Dengeleme
Depolama
Dereceleme
Dışsal Güdülenme
Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi
Dikkat
Doğal Uyarıcı
Doğrudan Ölçme
Dolaylı Ceza
Dolaylı Duygu
Dolaylı Güdülenme
Dolaylı Ölçme
Dolaylı Pekiştirme
Dönüt
Duyusal Kayıt
Duyuşsal Giriş Davranışları
Düzeltici Rehberlik
Düzeltme
Düzenleme
Edimsel Davranış
Ego
Eğitim
Eğitim Durumu
Eğitim Programı
Eğitsel Rehberlik
Empati
Epizodik Bellek
Eşik Yöntemi
Etkin Dinleme
Evren
Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi
Eylemsel Dönem
Faktör Analizi
Fallik Dönem
Farklar Yaklaşımı
Fenotip
Fizyolojik İhtiyaçlar
Geçerlik
Gelenek Öncesi Düzey
Gelişim
Gelişimsel Rehberlik
Gen
Genelleme
Genel Uyarılmışlık Hali
Genital Dönem
Kpss